18 thg 3, 2015

Tổng Bí thơ dại: 'Phải thanh tra đột xuất ngành nghề dễ diễn ra tham nhũng'

Posted at 19:51 - by Tran Gian

Sáng 16/3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, đã đến thăm, làm việc với cán bộ chủ chốt Thanh tra Chính phủ.

Cùng tham dự buổi làm việc có những đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính Phủ; tượng trưng điều-khiển không ít ban, bộ, ngành, sắp xếp Trung Ương.

Theo trình bày của đồng chí Huỳnh Phong Tranh, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Thanh tra Chính Phủ, từ năm 2011-2014, ngành Thanh tra đã có không ít cố gắng, tạo chuyển biến tích cực trong tiến hành bổn phận được giao. Làm-việc thanh tra đã bước vào trọng tâm, trọng tâm, tập trung vào những ngành nghề mẫn cảm dễ xảy đến tiêu cực, tham nhũng được dư luận để ý, góp phần|góp phần khám phá, phòng ngừa, xử lý phạm lỗi, thúc đẩy và chỉnh đốn quản lý Chính Phủ, hoàn tất thể chế trên không ít lĩnh vực.

Toàn ngành đã mở màn trên 34.500 cuộc thanh tra hành chính và gần 477.000 cuộc thanh tra, kiểm định ngành nghề; phát hiện không ít sai phạm về kinh tế, trong đó đã gợi-ý thu hồi gần 111.800 tỷ đồng, trên 18.700ha đất, xử phạt hành chính gần 27.500 tỷ đồng, đã khuyến nghị xử lí kỷ luật nhiều tập thể, cá nhân, chuyển Tổ chức nghiên cứu 269 vụ.

Làm-việc tiếp dân, xử-lý khiếu nại tố cáo có tiến bộ rõ ràng. Tuy nhiên, vẫn còn một vài tồn tại, phạm-vi cần được tập hợp chấn chỉnh trong thời gian tới.

Tổng Bí ấu thơ Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN.

Đúc kết buổi làm việc, Tổng Bí thơ từ Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, thanh tra là một chuyên ngành nổi bật trọng-điểm, đóng góp|hiệp lực đấu tranh an ninh cơ chế chính sách, chống các tình trạng tiêu cực, tham nhũng, điêu tàn trong bộ máy quản lý kinh tế - dân chúng, cũng như trong xã hội, an ninh hữu ích của Đảng, Chính Phủ và xã hội. Nhưng đây cũng là ngành- cực kỳ lao đao cầu kỳ vì gần gũi đến con người, cơ chế chính sách...

Không phải tình cờ mà Ngay sau khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945, Bác Hồ đã có ngay một sắc lệnh thiết lập Ban Thanh tra đặc biệt, tồn tại đến hiện thời với một bề dày truyền thống.

Trong quá trình tăng trưởng 70 năm qua, ngành Thanh tra đã đạt được khá nhiều kết quả đồ sộ, được tặng thưởng Huân chương Sao vàng và khá nhiều phần thưởng quyền quý của Đảng, Chính Phủ. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, hoạt động của ngành Thanh tra duy trì xúc tiến truyền thống may mắn, đạt nhiều kết quả tốt đáng cổ vũ, có bước tiến rõ rệt, vừa chăm sóc công tác vừa quan tâm tạo dựng nội bộ.

Công tác tiếp dân, xử-lý khiếu nại tố cáo của công dân có nhiều tiến bộ, đã xem xét xử lý được nhiều vụ việc tồn đọng phức tạp, chưa xong, góp phần|hiệp lực bình-ổn chính trị dân chúng. Công tác ngăn ngừa tham nhũng có chuyển biến hăng hái.

Tổng Bí ấu thơ đón tiếp, tán thưởng những cố gắng cố gắng và thành quả đạt được trên các ngành- công tác của ngành Thanh tra. Tuy thế, Tổng Bí ấu thơ chú ý vận hành thanh tra vẫn còn các hiện hữu giới hạn như báo cáo đã chỉ ra rất chính trực, với ý thức tự nhận xét và phê bình cao.

Tổng Bí ấu thơ nhấn mạnh, toàn ngành Thanh tra cần nhận thức hoàn-chỉnh, sâu sắc hơn hoàn cảnh hiện tại, thấy rõ công dụng bổn phận của mình, nhằm- quyết tâm cao nhiều hơn. Xúc tiến những ưu điểm, các thành-tích đã đạt được và sửa-đổi cho được những phạm-vi tồn tại, cung cấp thêm hơn vai trò, thực hiện tốt hơn công năng nhiệm vụ, để đích thực là vật dụng linh nghiệm, sắc bén trong việc phát hiện, xử lý các tiêu cực, tham nhũng, an ninh quyền, hữu ích hợp pháp của Chính Phủ, quần chúng.

Nhất trí với phương hướng nghĩa vụ ngành Thanh tra đã đề ra, Tổng Bí thơ ấu nhấn mạnh một vài nội dung cần tập trung thực hiện trong mai sau. Trước hết là trong làm-việc thanh tra, cần chủ động thanh tra theo dự-định, đồng thời luôn luôn nắm chắc hoàn cảnh, gợi-ý những việc thanh tra đột xuất, bổ sung thanh tra đột xuất, tập trung vào những lĩnh vực xảy đến không ít tiêu cực, vi phạm, kịp thời kiến nghị sửa đổi, thêm nhiều cách thức chủ trương nếu thấy cần thiết, phát hiện chỉnh đốn các bất cập

Tags:
About the Author

Write admin description here..